Wolna Strefa

Info

"Podejmowane przez nas działania, mają wtedy sens, gdy służą drugiemu człowiekowi..."Zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież w wieku 12 - 19 lat. Nasz klub czynny jest w godzinach:

Poniedziałek - Piątek: 13.00 - 19.00
Sobota: 10.00 - 14.00

Organizując czas wychowankom dbamy o ich bezpieczeństwo,  kształtujemy ich właściwe postawy, nawyki współpracy i funkcjonowania       w grupie. Dbając o wszechstronny rozwój ich uzdolnień i pasji pomagamy w nauce oraz prowadzimy różnorodne sekcje zainteresowań.  W sposób szczególny kładziemy nacisk na wyrobienie u młodzieży nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego. Naszym priorytetem jest troska o  dobro młodego człowieka oraz jesgo wszechstronny rozwój. Inwestując w wychowanie młodego pokolenia - inwestujemy przecież we własną, godną przyszłość