Wolna Strefa

Kontakt

Młodzieżowy Klub Osiedlowy
WOLNA STREFA
ul. Karczówkowska 36
tel. (041) 366 94 17

Adres e-mail: karczowkowska@wolnastrefa.pl