Wolna Strefa

Kadra

Katarzyna Skarbek–Zych - kierownik

Pracuje w klubach „Wolna Strefa” od kwietnia 2005 roku. W klubie "Wolna  Strefa" przy ul. Karczówkowskiej 36 jest kierownikiem od lutego 2009 roku. Ukończyła studia pedagogiczne o specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna.

Zainteresowania: sport, dobry film, literatura, muzyka, polityka.

 

 

Magdalena Telka - wychowawca

Pracuje w klubie "Wolna Strefa" od września 2017 r. Ukończone studia pedagogiczne o kierunku: Praca Socjalna oraz Pedagogika specjalność Interwencja Kryzysowa.

Zainteresowania: psychologia, wizaż i kosmetologia , plastyka, dietetyka

 

 

Piotr Różalski -  wychowawca

Pracuje jako wychowawca – profilaktyk w klubie „Wolna Strefa” przy ul. Karczówkowskiej 36 od kwietnia 2008 r. Absolwent studiów pedagogicznych o kierunku: pedagogika opiekuńczo wychowawcza i pracy socjalnej.

Zainteresowania: tematyka kulinarna (kuchnie świata), muzyka, transport, turystyka i rekreacja.

W przeszłości pracowali z nami:

Monika Skowron - wychowawca

Pracowała w naszym klubie od września 2016r. do końca sierpnia 2017 r. Absolwentka kierunku: praca socjalna i pedagogika środowiskowa i socjalna.

Zainteresowania: podróże, plastyka, wizaż, taniec

Karolina Drogosz - pracowała w latach 2014 - 2014 na stanowisku wychowawcy. Zajmowała się plastyką, nauczaniem jęz. obcych , biologii oraz chemii.

Justyna Lipczyńska - zastępca kierownika, wychowawca

Pracowała w klubach Wolna Strefa od 2008 do 2015 r. Absolwentka kierunku: rewalidacja z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zainteresowania: sport, plastyka, sztuki zdobienia, wizaż.

 

Barbara Kobiec - WOLONTARIUSZ

Emerytowany nauczyciel fizyki. Pasją p. Barbary jest praca z młodzieżą, przekazywanie w sposób ciekawy i przystępny wiedzy z fizyki , poprzez wspólną zabawę i organizację doświadczeń. Pani Basia chętnie pomoże również w odrabianiu lekcji z zakresu matematyki i fizyki.

Kontakt ze wszystkimi wychowawcami możliwy jest pod numerem tel:  413669417, bądź za pośrednictwem poczty e-mail: karczowkowska@wolnastrefa.pl